گت بلاگز اخبار اجتماعی تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد

دستیار خاص در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است است در عین ح

تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد

تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می شد

عبارات مهم : امنیت

دستیار خاص در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است است در عین حال گفت: به نظر می رسد نباید در مصوبه “طرح جامع عفاف و حجاب ” حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بدحجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می شد.

شهناز سجادی، در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه «ممکن است در وقت جلب متهم مقاومتی رخ دهد، ولی این برخورد باید متناسب با مقاومت فرد و نوع جرم باشد»، افزود: ولی در مورد اتفاق رخ داده دو مطلب قابل تامل بیشتری وجود دارد؛ اول اینکه، برخورد فیزیکی با زن مورد ارشاد و کشاندن روی زمین جهت بردن به اداره پلیس از سوی گشتی که قطعاً فلسفه وجودی آن با توجه به عنوانی که دارد ارشادی بوده هست، صحیح نیست. زنان با توجه به سابقه فرهنگ ایرانی و اسلامی حرمت و کرامت داشته و ناموس جامعه هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: توصیه قابل تامل زیاد این است که اینگونه برخوردها هزینه زیادی جهت نظام و مامورین زحمت کش و شریف نیروی انتظامی در سطح ملی و بین المللی دارد.

تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «قطعاً مامورین شریف نیروی انتظامی که شهروندان امنیت شبانه روزی خود را مدیون این عزیزان هستند، در حوزه وظایف خود آموزش های مورد نیاز را دیده اند»، اظهار کرد: در وقت شروع اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ( طرح گشت ارشاد)گفته شده است بود که مامورین آموزش مورد نیاز را دیده اند و در این طرح ابعاد روانشناسی و جامعه شناسی با شیوه های ایجابی ترغیب و تشویق رعایت شده است است.

تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس، سپرده می شد

دستیار خاص در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است است در عین ح

به گفته سجادی، این طرح اجرایی بر اساس مصوبه مورخ ١٤ دی ماه ٨٤ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان “طرح جامع عفاف و حجاب ” عملیاتی شد. در همین مصوبه دو مقوله “تذکر ” و “برخورد قانونی” به عنوان وظیفه و الزام مامورین انتظامی یعنی برخورد قانونی طبق ضوابط قانونی یعنی در چارچوب اصول قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و مقررات قانون تعزیرات تعیین شده است هست.

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه این شیوه جلب بدون حکم قضایی زنان که معمولاً توام با کشمکش است و در جامعه بازتاب دارد، نه تنها خلاف ضوابط قانونی است بلکه دور از ارزش جامعه اسلامی، پلیس و زنان هست، تصریح کرد: به خاص آنکه که بخش قابل توجهی از زنان مورد برخورد گشت ارشاد، نجیب، متدین و با تحصیلات عالیه بوده اند؛ به نظر می رسد نباید در این مصوبه حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بد حجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می شد.

دستیار خاص در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور در ادامه اظهار کرد: البته این امر بدون خبر هم نیست. تعریف مشخصی از حجاب در ماده ٦٣٨ قانون تعزیرات و مصوبه مذکور به عمل نیامده که درست هم است لیکن اصولاً مدل حجاب شرعی در مکان و وقت مختلف، متفاوت، متنوع و عرفی بوده است.

تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد

در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است است

وی با اشاره به اینکه در هر حال حجاب شرعی چالش مهم نیست، لیکن به مانند سایر قوانین شهروندان ملزم به رعایت آن هستند، افزود: بلکه ورود نیروهای پلیس در این امر فرهنگی و ارشادی و نحوه برخورد با آن و حواشی ایجاد شده، چالش مهم است در حالی که در سایر جرایم با چنین ساز و کار پلیسی جهت مقابله با آن مواجه نیستیم. جهت مثال جهت کم کردن بسیاری جرایم مهم و خطرناک که امنیت جان و مال و نوامیس شهروندان را ترساندن می کند و از نظر آماری هم در جامعه قابل توجه هست، شاهد گشت های منظم و مستمر با آن تعداد مامور و هیبت مشابه گشت ارشاد نیستیم.

دستیار خاص در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است است در عین ح

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: جهت مثال در شبانه روز بعضا منازل و اموال شهروندان به دزدی می رود؛ شاهدیم که کودکان به اصطلاح کار علناً در چهار راه ها تا نیمه های شب رها هستند و جان و سلامت و حیثیت آنان در معرض خطر هست. اگر بانویی در شب یا حتی روز منتظر تاکسی در کنار خیابان بایستد خودروهایی با نیت پلید جلوی او متوقف می شوند. دسترسی به مواد مخدر ساده است و معتادان در روز روشن در روی جدول های اطراف خیابان علناً به طور دور همی مواد مخدر مصرف می کنند؛ این درحالیست که از طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است است.

سجادی با تاکید بر اینکه نباید زنانی را که از نظر ما در پوششان نقصی وجود دارد بد قضاوت شوند، اظهارکرد: نجابت و تدین با ظاهر قابل قضاوت نیست، به عنوان نمونه سری به امام زاده صالح پایتخت کشور عزیزمان ایران بزنید و ببینید همین زنان به اصطلاح بد حجاب اهل نماز و دعا هستند لذا اسلام رحمانی حکم می کند بزرگان ما با این نقص در پوشش بعضی زنان بزرگوارانه برخورد کنند تا حجاب اسلامی جاذبه بیشتری داشته باشد درست به مانند سال های ابتدای انقلاب که زنان کثیری با علاقه حجاب را گزینش کردند.

تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد

دستیار خاص در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده وظیفه دارد در حوزه پرسشها زنان وارد شود و پرسشها را در فضایی آرام و با هم اندیشی سایر دستگاه های مرتبط حل و فصل کند، گفت: در این فرایند بی شک مصالح و مطالبات بر حق زنان مورد توجه خواهد بود. اصولاً عنوان زنان فرا قوه ای است و به یک دستگاه خاص مرتبط نیست ولی با این حال معاونت امور زنان و خانواده مهم ترین نهاد مرتبط با زنان و خانواده در قوه مجریه است.

سجادی با اینکه دغدغه مهم این نهاد، حقوق زنان، تحکیم خانواده و عنوان خشونت علیه زنان هست، افزود: در مورد این عنوان خاص، زن دکتر ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از طریق وزارت کشور عنوان را پیگیری و مراتب اعتراض خود را هم رسانه ای کردند.

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه اصولا چون مخاطب گشت ارشاد زنان و عنوان حجاب زنان بوده است،وجود مامورین زن توجیه منطقی و شرعی دارد، تصریح کرد: ضمن اینکه پلیس زن می تواند، از ابزار لطافت روح و دوستی وجودی خود در انجام وظیفه خود حسن استفاده را ببرد. پلیس الزاما نباید خشن باشد. بلکه دیدن پلیس باید در روحیه شهروندان امنیت و نشاط ایجاد کند. همان طور که حضور پلیس باید در دل جنایتکاران هراس و نا امنی ایجاد کند.

وی اظهار کرد: البته در بسیاری موارد پلیس زن در معابر به طور مودبانه به بعضی زنان تذکر به رعایت حجاب می دهد، در مواردی هم برخورد شدید مشابه اتفاقی که در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … این روزها انتشار یافته، متاسفانه واقع شده است است.

واژه های کلیدی: امنیت | برخورد | انتظامی | خانواده | نحوه برخورد | نیروی انتظامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz