گت بلاگز اخبار حوادث عکس + دام شیطانی دوست اینستاگرامی

دختر 17 ساله گمان نمی‌کرد دوستی‌اش با پسر آشنا در اینستاگرام، او را در دامی هولناک گرفتار می‌کند. دختر نوجوان بعد از آزار و اذیت از ارتفاعات غرب پایتخت کشور عزی

عکس + دام شیطانی دوست اینستاگرامی

دام شیطانی دوست اینستاگرامی +عکس

عبارات مهم : ایران

دختر 17 ساله گمان نمی کرد دوستی اش با پسر آشنا در اینستاگرام، او را در دامی هولناک گرفتار می کند. دختر نوجوان بعد از آزار و اذیت از ارتفاعات غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران به پایین انداخته شد که به طور معجزه آسایی زنده ماند.

به گزارش جام جم، روزهای نهایی فروردین امسال دختری 17 ساله همراه مادرش به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران آمد و ازپسر جوانی شکایت کرد. با تحقیق از او معلوم شد وی در دام شیطانی پسر آشنایی گرفتار شده است و به نحوه معجزه آسایی نجات پیدا کرده است.

با دستور بازپرس رضوانی، تحقیقات پلیس آگاهی جهت رازگشایی از این ماجرا شروع شد. در این مرحله دختر نوجوان که شاکی پرونده بود با احضار به پلیس آگاهی مورد تحقیق قرار گرفت.

عکس + دام شیطانی دوست اینستاگرامی

شاکی گفت: پنج سال قبل، زمانی که برادرم زنده بود، با پسر جوانی به نام بهزاد آشنا شدم که از دوستان برادرم بود. مدتی باهم دوست شدیم و بعد از آن جهت چند سالی او را ندیدم تا این که چندی پیش او را به طور اتفاقی در اینستاگرام یافتم. ارتباطمان بعد از مدت ها دوباره شکل گرفت. زمانی که فهمید برادرم غرق شده، به دیدن من و مادرم آمد و حتی در مراسم سوگواری مان شرکت کرد.

وی افزود: به خاطر فوت برادرم حال و روز خوبی نداشتم، به همین خاطر بهزاد زیاد به دیدنم می آمد و تنهایم نمی گذاشت تا حال و روزم بهتر شود. مادرم هم از ماجرای دوستی ما خبر داشت. بعد از مدتی تصمیم گرفتم به این ارتباط آخر دهم. روزهای نهایی فروردین امسال، بهزاد با من تماس گرفت و خواست جهت آخرین بار همدیگر را ملاقات کنیم تا راجع به عنوان مهمی حرف بزند.

دختر 17 ساله گمان نمی‌کرد دوستی‌اش با پسر آشنا در اینستاگرام، او را در دامی هولناک گرفتار می‌کند. دختر نوجوان بعد از آزار و اذیت از ارتفاعات غرب پایتخت کشور عزی

شاکی ادامه داد: با اعتمادی که به او داشتم به محلی که گفته بود، رفتم. هرچه منتظر ماندم نیامد. بعد از دقایقی خودرویی مقابلم توقف کرد. یکی از سرنشینان ماشین در را بازکرد و پیاده شد. بعد به سمتم حمله ور شد و مرا به زور داخل ماشین انداخت و ضربه ای به سرم زد که بی هوش شدم و بدرستی صورت راننده را ندیدم. زمانی که به هوش آمدم، با بهزاد پشت فرمان روبه رو شدم. هر چه التماس کردم رهایم کند بی فایده بود. راننده و همراهش به سمت ارتفاعات غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران حرکت کردند. مرد جوان که همراه بهزاد بود چندبار از او خواست مرا رها کند تا به منزل ام بروم که بهزاد توجهی به حرف های بهزاد نکرد. بهزاد مرا بشدت کتک زد و بعد مورد آزار و اذیت قرار داد. در آن عصر بهاری هیچ کس صدای ناله ها و گریه هایم را نشنید که به کمکم بیاید. پسر جوان با دیدن این صحنه در حالی که بشدت ترسیده بود بهزاد را تنها گذاشت و پیاده فرار کرد. بهزاد دوباره کتکم زد و بعد مرا به عمق دره ای انداخت تا من کشته شوم و راز جنایت سیاه او فاش نشود.

شاکی گفت: بشدت زخمی شده است بودم و فوت را با چشمانم دیدم ولی انگار تقدیر می خواست زنده بمانم. هنگام سقوط از دره روی درختچه ها افتادم و از آنجا کنار بزرگراه پرت شدم. همان موقع زنی جوان که جهت کوهپیمایی آمده بود مرا در حالی که زخمی و بی هوش بودم پیدا کرد و با کمک راننده کامیونی به بیمارستان بردند. من سه روز با فوت دست و پنجه نرم می کردم و آخر زنده ماندم. زمانی که به هوش آمدم از پرستاری خواستم به مادرم اطلاع دهد.

تحقیقات پلیسی در این باره ادامه داشت تا این که دو روز پیش بهزاد که تحت تعقیب پلیس بود، شناسایی و بازداشت شد.

عکس + دام شیطانی دوست اینستاگرامی

او دیروز در جریان تحقیقات قضایی درشعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران بازجویی شد و به بازپرس پرونده گفت: دختر جوان دروغ می گوید، من اقدام به ربودن و آزار و اذیت وی نکرده ام وحتی قصد کشتن او را نداشتم. من با او دوست شده است بودم. مدت ها بود از او خبری نداشتم. وی از منزل فرار کرده و به منزل دوستش رفته بود. به همین خاطر از من خواست به دروغ به مادرش بگویم که نزد من است تا مادرش او را تنبیه نکند.

با توجه به انکار متهم تحقیقات از او در اداره 16 پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حالی ادامه دارد که شواهد نشان می داد گفته های پسر 20 ساله با واقعیت همخوانی ندارد.

دختر 17 ساله گمان نمی‌کرد دوستی‌اش با پسر آشنا در اینستاگرام، او را در دامی هولناک گرفتار می‌کند. دختر نوجوان بعد از آزار و اذیت از ارتفاعات غرب پایتخت کشور عزی

واژه های کلیدی: ایران | تحقیقات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz