گت بلاگز اخبار حوادث سرنخ کشف قتل زن جوان آرایشگر

با گذشت سه سال از قتل مرموز یک زن جوان آرایشگر، پلیس جنایی به سرنخ هایی رسیده است که نشان میدهد یک مرد گوشی تلفن همراه فروش در جریان این جنایت نقش داشته است.

سرنخ کشف قتل زن جوان آرایشگر

عبارات مهم : جنایت

با گذشت سه سال از قتل مرموز یک زن جوان آرایشگر، پلیس جنایی به سرنخ هایی رسیده است که نشان میدهد یک مرد گوشی تلفن همراه فروش در جریان این جنایت نقش داشته است.

«خبرجنوب» نوشت:رسیدگی به این پرونده از عصر ١٠ دی سال ٩٣ و درپی تماس زن جوان وحشت زده با پلیس جهرم شروع شد. این زن باصدای لرزان گفت: «مشتری آرایشگاهی هستم که امروز صبح وقت داشتم. ولی هنگامی که به اینجارسیدم با کمال تعجب دیدم در آرایشگاه باز هست. هر چه مژگان- زن آرایشگر- را صدا زدم جوابی نداد و زمانی که وارد آرایشگاه شدم ناگهان با جسد مژگان روبهرو شدم.»

در پی این تماس تیمی از کارآگاهان جنایی راهی محل شدند وپس ازبررسیهای مقدماتی دریافتند زن جوان با اصابت جسم سخت به سرش کشته شده است هست. بعد ازبررسیهای لازم، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و کارآگاهان جنایی، تحقیق دراین باره را دردستورکارقراردادند.

سرنخ کشف قتل زن جوان آرایشگر

تا اینکه در ادامه تحقیقات مشخص شد ساعت سه بعدازظهر روز قبل و در حالی که زن جوان تک و تنها در آرایشگاه بوده، مردی وارد آنجا شده است و وی را بعد از آزار و اذیت به قتل رسانده و بعد هم گریخته است.

بررسی ها جهت رازگشایی از این جنایت ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان جنایی جهرم متوجه شدند گوشی زن آرایشگر در پایتخت کشور عزیزمان ایران فعال شده است است و مرد میانسالی به نام سیروس از آن استفاده میکند.بدین ترتیب هویت فردی که از گوشی استفاده میکرد شناسایی شد و کارآگاهان جنایی جهرم با دریافت نیابت قضایی راهی پایتخت شدند. آنها آخر روز گذشته سیروس را بازداشت کرده و او را جهت تحقیقات به دادسرای جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال دادند.

با گذشت سه سال از قتل مرموز یک زن جوان آرایشگر، پلیس جنایی به سرنخ هایی رسیده است که نشان میدهد یک مرد گوشی تلفن همراه فروش در جریان این جنایت نقش داشته است.

اما مرد میانسال در نخستین جلسه تحقیق منکر جنایت شد و گفت: تا به حال در عمرم به استان فارس نرفتهام و زن آرایشگر را هم نمیشناسم. من مغازه گوشی تلفن همراه فروشی داشتم ولی ورشکست شدم و بعد از آن دستفروشی میکنم. گوشی را هم مدتی قبل از یک دستفروش خریدم.با توجه به اینکه قتل در شهر دیگری رخ داده هست، پرونده به همراه متهم دستگیرشده به دادسرای مربوطه ارسال شد.

واژه های کلیدی: جنایت | همراه | آرایشگر | آرایشگر | آرایشگاه | آرایشگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz