گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بررسی عنوان رجل سیاسی در جلسه فردای شورای نگهبان / کدخدایی

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که بررسی جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن تنها دستور جلسه فردای شورا نگهبان است.

بررسی عنوان رجل سیاسی در جلسه فردای شورای نگهبان / کدخدایی

کدخدایی:بررسی عنوان رجل سیاسی در جلسه فردای شورای نگهبان

عبارات مهم : اخبار

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که بررسی جز ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات در خصوص رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن تنها دستور جلسه فردای شورا نگهبان است.

عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت:

بررسی عنوان رجل سیاسی در جلسه فردای شورای نگهبان / کدخدایی

دستور جلسه شورای نگهبان

فردا جلسه هفتگی شورای نگهبان تشکیل خواهد شد. بررسی جز ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات در خصوص رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن تنها دستور شورا می باشد، البته بعد از آن جلسه فقهای معظم نیز برقرار خواهد بود جهت پیگیری به نامه های دیوان عدالت اداری.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که بررسی جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن تنها دستور جلسه فردای شورا نگهبان است.

اخبار سیاسی – ایسنا

واژه های کلیدی: اخبار | سیاسی | نگهبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz